Staff Plus Oy lle Henkilöstöpalveluyritysten Liiton Auktorisointi 28.1.2010

Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys

– merkki luotettavuudesta
- Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys on luotettava yhteistyökumppani
- Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tiukkoja auktorisoinninedellytyksiä
- Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tiukkoja auktorisoinninedellytyksiä

Miksi valita auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys?

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) on alkanut auktorisoida jäseninään olevia henkilöstöpalveluyrityksiä. Valitsemalla yhteistyökumppanikseen auktorisoidun henkilöstöpalveluyrityksenyritys varmistuu siitä, että yhteistyökumppani on luotettava ja noudattaa paitsi lakeja myös HPL:n alalle laatimia eettistä toimintaa korostavia sääntöjä ja periaatteita.

Auktorisoituja henkilöstöpalveluyrityksiä valvotaan yritystarkastusten avulla. Tarkastuksia suorittaa puolueeton auktorisointi lautakunta, johon kuuluu jäseniä niin työntekijä- ja työnantajajärjestöistä kuin viranomaistaholtakin.